ภาพและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

ภาพและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

ภาพและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

ภาพและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th


คณะผู้แทนสมาคม และหน่วยงานห้างร้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอนกประเทศ นำโดยเลขาธิการของสมาคม พลเอกประดิษฐ์  บุญเกิดร่วมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย พ.ศ. 2560 ท่านพลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน


คณะผู้แทนสมาคม ร่วมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย พ.ศ. 2560 ท่านพลเอกประดิษฐ์  บุญเกิด และ ท่านพลตรีสรชัย  แก้วนพ กรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน


ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดเส้าหลินแห่งเมืองเจิ้นโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 40รูป มาเพื่อจัดการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว(กังฟู)เส้าหลิน โดยภายในงานมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานและได้รับเกียรติจาก         นายนิ่ง ฟู่ขุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน

                                                                                                 
                                                                                                               อ่านต่อทั้งหมด