บทความ
น่าสนใจ

ตามไปดูผู้บุกเบิกธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมในตลาดจีน
              น้ำมะพร้าวเย็น ๆ เป็นตัวเลือกอย่างดีของใครหลายคนเพื่อดับกระหายและเติมความสดชื่นโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน น้ำมะพร้าวสดเป็นหนึ่งในน้ำผลไม้ยอดนิยมของคนไทยมาช้านานด้วยราคาที่ไม่แพงและรสชาติที่หอมหวาน ทว่าหลายท่านที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน ...
ศึกษาโอกาสสินค้าเกษตรไทยในจีน
        ปัจจุบันรูปแบบการบริโภคของชาวจีนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมืองสำคัญระดับชาติสู่เมืองสำคัญระดับมณฑล เดิมตลาดผู้บริโภคอาหารที่นำเข้าส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเศรษฐกิจสำคัญระดับชาติ เช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หรือมณฑลอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศ แต่ปัจจุบัน

ศึกษาโอกาสธุรกิจในจีน (ภาคอุตสาหกรรม)
1. ภาพรวมอุตสาหกรรมจีน
    อุตสาหกรรมของจีนเริ่มได้รับการฟื้นฟูและมีการพัฒนาอย่างจริงจังในทุกๆ ด้านนับตั้งแต่จีนได้สถาปนาขึ้นเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ.1949 ต่อมาในปี ค.ศ. 1978 จีนได้สร้างระบบของอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ ...
ศึกษาโอกาสธุรกิจในจีน (ภาคบริการ)
    ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จีนดำเนินกลยุทธ์กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย การให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกเป็นหลัก โดยเล็งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทช่วยกระตุ้นการเติบโตของ GDP ได้โดยตรงและเห็นผลที่ชัดเจน (ตัวเลขการเติบโต) ...

ศึกษาโอกาสจากพฤติกรรมผู้บริโภค   
    เรียนรู้จากงานแสดงสินค้าในมณฑลกวางตุ้ง ตอนที่ 2 สังเกตุปัจจัยภายนอกกับคำถาม "ทำอย่างไรถึงจะขายดีในจีน"
    หลังจากที่ผู้ประกอบการคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาบุกตลาดในพื้นที่ที่ต้องการได้แล้ว ผู้ประกอบการยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคและคิดหากลยุทธ์เพื่อค้นหาว่า ...
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th