บทความ
พิเศษ

พร้อมแล้ว...ไปด้วยกัน
        เมื่อท่านได้มีความรู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ตลาดจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ยินดีที่จะก้าวไปพร้อมกับท่านด้วยการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาที่จะช่วยให้ท่านเริ่มต้นธุรกิจในจีนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 
"ชี้ช่องทาง สร้างโอกาส พิชิตตลาดจีน"
ความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
       "คำว่า “อุตสาหกรรม" ตามพจนานุกรม คือ “การกระทำสิ่งใด ๆ เพื่อให้เป็นสินค้า” แต่ปัจจุบันมีความหมายมากกว่านั้น คือ ” กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์ หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง”

อุตสาหกรรมอาหารไทยพร้อมแค่ไหน? ในเวทีอาเซียน
ประเทศไทยมีนโยบาย “ครัวไทยสู่โลก” เพราะว่าแต่ละปีเรามีสินค้าหมวดอาหารส่งออกไปทั่วโลกทำรายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท และปี 2555 จะเป็นปีแรกที่มูลค่าส่งออกอาหารของไทยจะแตะระดับหลักล้านล้านบาท ทั้งยังมีเป้าหมายอีก 5 ปีข้างหน้าคือปี 2560 มูลค่าส่งออกอาหารไทยจะแตะ 2 ล้านล้านบาท ...
"รัฐ" ปัจจัยสำคัญของ...เกษตรไทย 4.0

        คุณผู้อ่านบางท่านคงพอจะจำได้ว่า ผมเคยเขียนเรื่อง “ครัวของโลก” : หนึ่งใน..ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
 (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 ธ.ค.2559) ซึ่งได้กล่าวถึง สังคมเมืองที่เติบโตขึ้น ความต้องการอาหารมากขึ้น ปัญหาโลกร้อน และไทยยังมีบริษัทอาหารระดับโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังได้ส่งผลมาถึงปัจจุบัน...
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
     โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
     Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th