ภาพกิจกรรม วันที่ 12 เมษายน 2560
คณะผู้แทนสมาคมฯร่วมรดน้ำดำหัวขอพรกรรมการสมาคมฯในเทศกาลสงกรานต์

คณะผู้แทนสมาคม ร่วมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย พ.ศ. 2560  ท่านพลเอกประดิษฐ์  บุญเกิด และ ท่านพลตรีสรชัย  แก้วนพ กรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
ในวันที่ 12 เมษายน 2560
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th